Současný stav problematiky BIM a legislativy ČR

Shrnutý současný stav BIM problematiky a legislativy ČR. Dozvíte se jak to vypadá s koncepcí pro zavádění BIM v ČR a jak se na ni nejlépe připravit. Použití BIM metodiky bude povinné od 1.1.2022 pro nadlimitní veřejné zakázky (ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek) na stavební práce včetně určení minimálního rozsahu použité metody BIM.